Historie / Klubbens formænd

Klubbens formænd

 • Kommis V. Pedersen: 1906-1909 og 1910-1916
 • Simon Løth: 1909-1910
 • Tausen Pedersen: 1916-1920
 • Murer H. Nielsen: 1920-1922
 • G. Frederiksen: 1922-1926
 • Emil Pedersen (Mille): 1926-1928
 • Skrædder I. Kjæhr: 1928-1937
 • Typograf Christensen: 1936-1937
 • Bagermester Henriksen: 1937-1938
 • Karl Westergaard: 1938-1939 og 1946-1947
 • Lærer Rasmussen: 1939-1942
 • H.P. Karup: 1942-1943
 • K. Rødbro Schytte: 1943-1946
 • Ole Højmark : 1947-1950
 • Poul Poulsen: 1950-1951
 • Knud Lolk-Hansen: 1951-1953
 • Børge Jensen: 1953
 • Henry Lythje: 1953-1954
 • Chr. Nygaard: 1954-1955 og 1956
 • Leif Myrdal: 1955-1956
 • Jens P. Christensen: 1956-1957, 1971-1973 og 1975-1976
 • Egon Andreasen: 1957-1964 og 1965-1966
 • Kaj M. Jensen: 1966-1968
 • Leif Madsen: 1968-1969, 1971-1973 og 1975-1976
 • Hans Brinkmann Sørensen: 1969-1970
 • Hagbard Bering: 1970-1971
 • Orla Hansen: 1973-1975
 • Asger Jensen: 1976-1978
 • Bent Andersen: 1978-1983 og 1992-1993
 • Peter Brassøe: 1983-1988
 • Kurt Frederiksen: 1988-1992
 • Tim Brunø: 1993-1998
 • Arne Kristensen: 1998-2003
 • Louise Sch. Christiansen: 2003-2005
 • Kirsten R. Jensen: 2005-2014
 • Klaus Nielsen: 2014-
Dybvad Boldklub WEB